“Sıfır Atık” Projesi’ne İlgi Büyüyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine yayılması ve projeye destek verilmesi amacıyla çeşitli eğitim programları ve toplantılar düzenleniyor.

Proje Hakkında 19 İlçe Bilgilendirildi

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışmalar hakkında 19 İlçe Belediyesinden gelen yetkililere Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmaların İlçe Belediyeleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Geçmişte 23 Ayrı Noktada Vahşi Depolama Yapılıyordu

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı tarafından yapılan bilgilendirme de Büyükşehir Belediyesince hizmete giren aktarma istasyonları, çalışmaları devam eden Çaybaşı Düzenli Depolama Sahası ve Cevizdere Mekanik Ayırma Tesisi hakkında bilgi verildi. Ordu’da çöp sorunu çözümünde en son teknolojik yöntemler kullanıldığı belirtildi.

İlçe Belediyelerine Her Türlü Teknik Destek Verilecek

Toplantıda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan sunumda, “Sıfır Atık” projeleri ile ilgili hayata geçen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Kısa vadede kaynağında atıkların ayrıştırılarak ayrı toplama alışkanlıklarının İlçe Belediyelerinde bulunan tüm personellere eğitim ve teşvik edici uygulamalar yardımı ile yaygınlaştırılması gerektiği ve Sıfır Atık konusunda İlçe Belediyelerine her türlü teknik desteğin verileceği açıklandı.

Sivil Toplum Örgütlerine Proje Hakkında Bilgi Verildi

Alevi Kültür Derneği Ordu Şubesi Kadın Kolları tarafından gelen talep doğrultusunda, Altınordu Mekanik Ayırma Tesisi gezilerek, görevli personeller tarafından sistem hakkında bilgi verildi.  Atık işleme sürecini yerinde inceleyen gruba, tesiste plastik, pet ve metal malzemelerin seçilme ve balyalama işlemleri ile atıktan türetilmiş yakıt tesisinde atıkların ek yakıt olarak kullanılmak üzere hazır hâle getirilmesiyle ilgili süreç anlatıldı. Teknik gezi sonrasında, Sıfır Atık Projesi’yle ilgili bilgilendirme sunumu yapılarak, projeyle yaygınlaştırılması hedeflenen kaynağında ayrı toplama çalışmalarının önemi vurgulandı.

Sıfır Atık Projesi ile atıkları kaynağında ayrı toplamak ve tekrar ekonomiye kazandırmak amacıyla geri dönüşebilen atıkları, organik atıklar, inert atıklar ve atık piller için her katta ayrı toplama noktaları oluşturuluyor. Burada ayrı toplanan atıklar, öncelikle kurulan geçici depolama alanlarında depolanıyor, ardından da değerlendirilebilir atıklar çevre lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyen atıklar ise çevre lisanslı bertaraf tesislerine gönderiliyor.