Ordu Valiliğince F Klavye Kursu Düzenlendi

407
Ordu Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan “F Klavye Kullanıyorum 10 Parmakla Yazıyorum” isimli proje hayata geçirilmiş olup, 21.01.2019 tarihinde eğitimlere başlanmıştır.
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de bilgisayar ve internet kullanım oranlarında son yıllarda Önemli artışlar olmuştur. Bilgisayar giriş birimlerinden biri olan klavyeyi etkin kullanma ve hızlı yazma becerisi, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde bilgi üreten bireylerin gelişimine katkı sağlayan önemli bir unsurdur. Günümüzde birçok ülke tarafından kendi dillerinin özelliklerine uygun çeşitli harf ve sembol yerleşim düzenine sahip klavyeler geliştirilmiş, ülkemizde de Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde başlatılan çalışmalar sonucunda, Türk dili ve alfabesinin özelliklerine uygun ve hızlı yazmaya elverişli bir tasarıma sahip bulunan F klavye düzeni oluşturulmuştur.
10 Aralık 2013 tarih ve 28847 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “F Klavye” konulu Başbakanlık Genelgesine istinaden, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS 2117 “Alfa Sayısal Türkçe Klavyelerin Temel Yerleşim Düzeni” standardına uygun F klavye kullanımının yaygınlaştırılması için, Ordu İlimizde hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olup, kursa katılmak isteyen personelin klavyeyi etkin kullanma ve hızlı yazma becerisinin artırılması amacıyla “Standart Türk Klavyesi” eğitimi programı düzenlenmiştir. 8 ay sürecek olan projeye Ordu İlimizdeki 35 kamu kurumunda çalışan personelden 257 kişi başvurmuştur.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün standartlarına uygun olarak, Altınordu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunca görevlendirilen öğretmenler tarafından eğitimler verilecek, eğitimlerin uygulanması, takibi ve raporlanması konusunda yine adı geçen merkez sorumlu olacaktır.
Eğitimler öğleden önce ve sonra olmak üzere toplam 80 kişiye verilmekte olup, 108 saati tamamlayan katılımcılara kurs katılım belgesi verilecektir.
Bu proje kapsamında diğer ilçelerde de imkânlar dâhilinde eğitimler verilmesi planlanmakta olup, çalışmalar sürdürülmektedir.

WhatsApp WhatsApp İhbar Hattı