Maske Ve Eldivenleri Sokağa Atana Ceza Geliyor

89

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada,”Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni  tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam  etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit  etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla

paylaşmaktadır. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, kullanılmış maske eldiven vb. kişisel koruyucu donanımlar, idari izinli olan ve esnek mesai ile çalışan kamu görevlileri, sağlık kurumları başvuruları ve toplu taşım araçları ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1- Vatandaşlarımız tarafından kullanılan maske, eldiven, bone gibi kişisel koruyucu donanımların rastgele cadde ve sokaklara atılması, çevre ve toplum sağlığını tehlikeye soktuğundan, bunların bu şekilde cadde ve sokaklara gelişigüzel atılmasının yasaklanmasına, uymayanlara idari ve diğer cezai yaptırımların uygulanmasına,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken; pandemi nedeniyle idari izin, esnek çalışma izni vb. usullerle, evden/uzaktan çalışma izninden faydalanan kamu görevlilerinin, mesai saatleri içerisinde evlerinden çıkmamalarına, aksine hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde kurumlarınca yapılacak idari işlemlerin yanında, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan da idari ve diğer cezai yaptırımların uygulanmasına,

3- Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilimizde bulunan hastaneler ve diğer sağlık kurumlarına başvurularda ve toplu taşıma araçlarında, vatandaşlarımız tarafından maske takılmasının zorunlu olmasına,Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

WhatsApp WhatsApp İhbar Hattı