Zirai Amaçlı Akaryakıt Satışı Yapılan Tarım Kredi Kooperatiflerinin Sokağa Çıkma Yasağı Kararı

77

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni  tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam  etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit  etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

İçişleri Bakanlığının 21/04/2020 tarih ve 7058 sayılı Genelgesi kapsamında alınan tedbirlerin,  bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla;  Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, ilave kısıtlamalara  gidilmesi kararlaştırılmıştır. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, tedbirlerin salgına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1- 21/04/2020 tarih 37 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında İSTİSNA OLAN KİŞİLER başlığı  altında 3/p maddesine, tarımsal üretimin devamlılığı için; zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatiflerinin, bu madde kapsamında değerlendirilmesine, Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve  uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

WhatsApp WhatsApp İhbar Hattı