GündemSiyaset

Parti Temsilcileri: “Yeşil Sol Ordu’nun Sorunlarını Çözecek!”

Yeşil Sol Partisi Parti Ordu İl Eş Sözcüsü Kemal Sarı ve Altınordu İlçe Eş Başkanı Necmettin Ayyıldız, beraberindeki parti heyeti ile birlikte Alp Medya Ajansı ziyaret etti. Ajans Genel Müdürü Talip Kocakoç tarafından karşılanan siyasetçiler Ordu ve yerel gündeme ilişkin istişareler yaparken 14 Mayıs seçimlerine nasıl bir hazırlık içinde olduklarını anlattılar.

 

Yeşiller Sol Parti’nin seçim süreci ve sonrasında Ordu ile ilgili yapacağı çalışmalar:

 

Her Düşünceden Kesimle İşbirliği

Yeşil Sol’un genel felsefesi ve temel ilkeleri ışığında yerel dinamikleri, gelişmeleri, sorunları öne çıkarmayı hedefliyoruz. Toplumsal gelişim ve dönüşüm için insani değerleri, demokratik ilkeleri önemseyen her kişi, kurum, basın-yayın ve demokratik kitle örgütleri ile güç birliği yapmayı, her renkten, her düşünceden kesimlerle işbirliği yapmayı hedefliyoruz. Bu persfektiften hareketle, önceliklerimiz arasında kadının toplumsal yaşamın her alanında ve karar mekanizmalarında en az erkekler kadar var olması için mücadele etmek bulunuyor.

 

Kendine Yetebilen Bir Üretim Ekosistemi

HES’lerin halkın ve ekolojinin yararına yeniden düzenlenmesini sağlamak, yerel tarımsal ürünlere öncelik vermek, kendine yetebilen bir gıda ekosistemi üretmek için çalışacağız.

Eko-sisteme ve insana zarar veren maden sahalarının derhal kapatılmasını sağlamak, alternatif enerji kaynakları yaratmak için yeni inşaa edilecek konutların çatılarını güneş panelleriyle donatılmasının koşullarını yaratmak için mücadele edeceğiz.

 

Fındık İçin Çalışacağız

Fındığın endüstriyel ürün haline getirilecek koşulları oluşturmak, üreticinin daha çok kazanmasının yolunu açmak, fındık bahçelerinin daha verimli olması için bilimsel çalışmalara ağırlık vermek, küçük arazilerin kooperatifler üzerinden toplulaştırılmasını sağlamak, üretim maliyetlerini düşürmek için çalışacağız.

 

Kurumlarla Ortak Projeler

Demokratik iklimi geliştirmek için her inanç, renk ve düşünceden kişilerle, kurumlarla ve hatta partilerle ortak projeler geliştirmek,  meslek odaları, sendikalar , basın ve sivil toplum örgütlerinin birikiminden Ordu’yu yararlandırmak, basın-yayın organlarının özgür ve bağımsız yayınlar yapabilmeleri için mali özerkliklerini sağlayıcı kamusal önlemleri almak, yerel iktidarı kamu adına denetleme koşullarını oluşturmalarının önünü açmak için mücadele edeceğiz.

 

Durugöl’deki Yapılaşmaya Son Verme Mücadelesi

Ordu Kent Konseyi’ni mali açıdan özerk hale getirip güçlendirmek, yerel iktidarı kamu adına denetimini özgür yapabileceği, yeni projeler üretebileceği koşulları oluşturmak, aldığı kararların yerel iktidar tarafından uygulanmasını sağlamak için çalışacağız.

Ordu’nun ulusal gelirden aldığı payı artırmak için öz kaynaklarını geliştirmek ve rasyonel değerlendirmek için işbirliği yapmak, Ordu’nun başta kültür, eğitim, turizm, deniz ürünleri  ve tarım olmak üzere her alanda gelişmesi için mikro projeler üretmek, denizden daha çok yararlanmanın çözümlerini oluşturmak, balıkçılığın gelişmesi ve sorunlarının çözümü için paydaşları ile işbirliği yapmak, stadyumun yıkılarak yeşil alana dönüştürmek, halkın yararına değerlendirmek,  Durugöl’deki yapılaşmaya son vermek için mücadele edeceğiz.

 

Alternatif Ulaşım Sistemleri Oluşturulacak

Alternatif ulaşım araçlarını devreye sokmak, gerekli altyapıları oluşturarak bisiklet kullanımını özendirmek, raylı sistemin devreye alınması için işbirliği yapmak, belediyelerin başta halk ekmek olmak üzere, halk yararına ihtiyaç duyulan alanlarda tesisler inşaa etmesini sağlamak, devlet kurumlarındaki insan onurunu yaralayan mobing uygulamalarını deşifre etmek, her ananda kooperatifçiliği özendirmek, öncülük etmek, engelli ve dezavantajlı kesimler için umut vaadeden bir kent inşaa etmek, arıcılık ve bal üretimi ile ilgili sorunların ortadan kaldırılması için arıcılarla ve örgütleriyle işbirliği yapmak için mücadele edeceğiz.

 

Hayatın Her Alanına Dokunacağız

Hayatımıza bizim irademiz dışında yeni girecek ve toplumsal alışkanlıklarımızı değiştirecek Blok zincir teknolojisinin sosyal sonuçlarını şimdiden tartışmaya açarak avantajlarından yararlanmak için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz.

Yaşamın her alanında, alınan kararlarda kadın örgütlerinin düşüncelerini ortaklaştırmak, eril anlayışın, dilin, sözün, davranışın günlük yaşamdan çıkarılmasına ilişkin çalışma yapmak, toplum kanaat önderlerini, basın-yaynın kuruluşlarını özendirip teşvik etmek.-, 1 Mayıs, 8 Mart, Dünya Engelliler  günlerinde politik fark gözetmeden birlikte mücadele zemini oluşturmak için mücadele edeceğiz.

admin

admin

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu