GündemİlçelerSağlıkÜnyeYaşam

Üniversiteler Geleceğimizi Belirler

Ordu Tabipler Odası Başkanı Uzm. Dr. Ali Coşkun, üniversitelerde akademisyenlerin – hocaların sayısından daha çok kaliteleri – liyakat sahibi olmaları, geleceğimizi belirleyecektir dedi.

Üniversitelerde eğitimin kalitesi hem gelecek teknoloji ihracat – ithalat dengesini, hem de toplum sağlığının iyi veya kötü yönetilmesini belirleyecektir diyen Uzm. Dr. Ali Coşkun konuyla alakalı yaptığı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Üniversite tahsili yapanlar, özellikle de sağlık alanında daha çok okuyup uzman hekim olanlar, akademik kariyerde görev alan hocalar sıradanlaştırılmaya çalışılırsa, hatta onlara şiddet uygulanır, ücretleri sıradan bir ücret bareminde ödenerek, bir de üstüne üstlük meslekten soğumalarına neden olan malpraktis davaları İle karşı karşıya bırakılırlarsa,  gelecekte sağlığımızın varacağı nokta, biz hekimleri derinden üzmekte ve kaygılandırmaktadır diyen Coşkun, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bilim yuvalarımız üniversiteler, hayat döngümüzde sıradan sağlık merkezleri gibi konumlandırılırsa, kadrolaşma düşüncesi ile liyakatsiz hekim veya diğer üniversite branşların da liyakatsiz kariyer isteklileri alınırsa, gerçek anlamda üniversitelerin içi boşaltmış olur. Bu durumda üniversiteler,  kuruluş amaçlarından da, toplum için planlanmış hedeflerinden de uzaklaşmış olurlar.

Sağlık alanında, konuyu tekrar ele alırsak, üniversite hastanelerinde yani fakülte hastanelerin de hatta eğitim araştırma hastanelerinde,  en önemli amaç: Eğitim merkezi olmak,  öğrenci ve asistan hekimlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak, bu nedenle üniversite hastanelerine de, devlet hastanelerinde tedavi edilemeyecek olan, zor hastaları kabul etmek olmalıdır. Böylece, güzel ülkemizin güzel insanına hizmet vermek için yola çıkacak olan genç hekimler, üniversitelerden tam donanımlı ve bilgili çıkacaklardır.

Böyle olması gerekirken, ilk önceliğinde eğitim verme yükümlülüğü olan tıp fakültelerinin tamamen hizmet sunumu üzerine yoğunlaşmış olması, devlet hastanelerinde kolaylıkla yapılabilecek tanı ve tedavilerin, fakültelerde yapılma sıradanlığının başlaması eğitimin kalitesini sekteye uğrattığı gibi, fakültedeki eğitim verebilecek kapasitedeki liyakatli hocaların düşük ücrete mahkum edilmeleri de bu liyakatli hocaların da, akademisyenlerin de üniversitelerden ayrılmasına yol açmıştır.”

Coşkun, “Sağlık Politikaları yeniden Gözden Geçirilmeli”

Sağlık politikaları mutlaka sahada çalışan hekimleri can kulağı ile dinleyerek, yeni baştan oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yine ekonomik olarak çok zor durumda bırakılan üniversiteler ve hastanelerindeki yetersizlikler, eskiyen bina yapılarının yenilenmemesi, şehir hastaneleri ve devlet hastane binalarına gösterilen modern bina teknoloji ve ferahlıkların, üniversite hastanelerine gösterilememesi ve yetersiz teknik cihazlar ve var olan diğer eksiklikler de, üniversitelerimizden de hocalarımızın ayrılmasına her geçen gün daha fazla katkı ve zemin hazırlamaktadır.

Sağlık politikaları yeniden gözden geçirilmeli, hekimlerin de ülkesini seven ve her türlü zorluğa göğüs germiş bir meslek grubu olduklarını unutmadan, hem hekimleri hem de bu durumdan en çok zarar görecek olan hastaları gözeterek yeni stratejiler belirlenmelidir. Öncelikle üniversitelere bakış açısı değişmeli, eğitim gelişecek ise, bunu üniversitelere liyakat esaslı hocalar alarak yapmamız gerektiği asla unutulmamalı, üniversite hocası kendisine teslim edilen Asistanı veya tıp öğrencisini en mükemmel şekilde eğitmeli, özel muayenehane düşüncesini kafasından en azından mesai saatleri içinde silmeli ama kendisine de olabilecek en yüksek maaş ödenmelidir. Çocuğunun okul parasını düşünür durumda, sorumlar yumağı içinde bırakılmamalıdır. Özel hastanelere ve yurtdışına maalesef haklı kaçışa rağmen elde kalan son fedakar hekimlerle hizmet verilmeye çalışılmakta, ama bu durumun da çok fazla devam edemeyeceği de görülmektedir.

 

Sağlık politikaları mutlaka sahada çalışan hekimleri de can kulağıyla dinleyerek, yeni baştan oluşturulmalıdır. Bu konuda, sorunları, üst amirleri görmesin diye halının altına atmayı alışkanlık haline getirmiş bürokratik amirler değil, hiçbir siyasi endişe gözetmeyen, tabip odaları istişare için can kuşağıyla dinlenmelidir” dedi.

admin

admin

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu