GündemOrdu

EMEP, “2023 BÜTÇESİNDE DE ÜRETİCİ KÖYLÜ MAĞDUR”

2023 bütçe görüşmelerini üretici köylü açısından değerlendiren Emek Partisi Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz, “2023 bütçesi iktidarın üretici köylüyü desteklemek yerine tarım ve gıda şirketlerini destekliyor.” dedi.

Emek Partisi Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz açıklamasında, “2023 Bütçesi TBMM Komisyonlarında görüşülüyor.Bizler de sessiz kalırsak yine bütçeden her zaman olduğu gibi üretici köylülere istenilen destek çıkmayacak.2023 bütçesinde tarıma ayrılan kaynak 143 miyar TL.Bu miktarın 89 milyar tarım ve gıda tekellerine kredi, teşvik, hibe, ihracat desteğiolarak aktarılırken bütçeden üretici köylülere tarım destekleri adıyla54 milyar lira ayrılmaktadır. Geçen yıl toplam 46 milyar lira ayrıldığı düşünüldüğünde tarım destekleri için ayrılan pay %17 artmış.TÜİK’in hesaplandığı Enflasyonun bile yüzde 85 (gerçekte ise yüzde 180) olduğu günümüzde yüzde 17 artış anlamsız olmaktadır.” dedi.

 

Desteği Enflasyon Eritiyor

Desteğin yetersiz olduğunu belirten Poyraz, “Alan bazlı destek aynı kalırken gübre ve mazot destekleri enflasyon dikkate alındığında devede kulak kalıyor. Hükümet açıkça üretmeyin diyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında 7 TL olan mazot şimdi 26 lira; artış %300’ün üzerinde.  Gübre ve ilaç yine aynı şekilde %300 zamlandı. İlaç, gübre, mazot gibi tarım girdilerine %300 zam gelirken, tarım desteklerindeki % 17’likartış AKP’nin tarıma değil ithalata destek olduğunun göstergesidir. Bugünden sonra ilaca, gübreye, mazota yapılacak zamlar dikkate alındığında tehlikenin ve yoksullaşmanın boyutu daha iyi ortaya çıkmaktadır.” dedi.

 

Destek Üretici Köylüye Olmalı

İktidarın tarım desteğini tarım ve gıda tekellerine yaptığını vurgulayan Poyraz, “19 Ekim 2022 tarihinde yaptığımız “Fındık Kurultayında” devlet desteğinin tarım ve gıda tekellerine-şirketlerine değil,tarım üretimini teşvik etmek ve ithalat bağımlılığını azaltmak üzere üretici köylüye yapılması vurgusu yapılmıştı. Görüyoruz ki; bu yılda bütçeden aslan payıgeçimlik tarım üretimi yapan üretici köylüye değil şirketlere ayrılmaktadır. Demek ki, sermaye partilerinin hazırladığı bütçe, sermaye güçlerini destekleyen bütçe oluyor. Üretici köylü, tarım desteğini yeterince alamazken ürününü de hak ettiği fiyattan satamamaktadır. Sonuçta tarım ve gıda tekelleri zenginliklerine zenginlik katarken üretici köylüler yoksullaşarak üretim yapamaz hale getirilmektedir. Üretici köylü göç etmek zorunda bırakılarak, topraktan uzaklaştırılarak şehirlerde ucuz işgücü olmaktalar.” dedi.

 

Üretici köylü için bütçe

Poyraz, “Emek Partisi olarak tarım ve gıda tekellerinin çıkarına hazırlanan tarım bütçesini kabul etmiyoruz.” diyerek bütçede neye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. “Tarım destekleri üretime verilmeli ve üretici köylünün ihtiyaçları doğrultusunda artırılmalıdır.Destekler aynı yılın üretim döneminde verilerek üretici köylünün artan girdi maliyetlerini karşılaması sağlanmalıdır. Başta Ferrero olmak üzere tarım tekellerinin sözleşmeli üretim vb uygulamaları sonlandırılmalı, serbest piyasa adı altında düşük fiyat dayatmaları karşısında taban fiyat uygulanmalıdır. Açıklanan fiyatın altında ürün alımı karşında tüccara, ihracatçıya ceza verilmelidir.”

admin

admin

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu